full day tour ulun danu bratan temple

Bedugul Lake Bratan Ulun Danu Temple

Bedugul Lake Bratan Ulun Danu Temple Ulun Danu Beratan is a temple dedicated to the goddess of the lake is Ida Batari Dewi Ulun Danu on the edge of a ..